Kategori: Öland

Borgholms slott

Borgholms slott, eller slottsruin, som det numera är, grundades på 1100-talet. Det byggdes om under 1200-talet, samt även under 1569 – 1593. Arkitekter som medverkat är Johan Baptista Pahr (1572), Dominicus Pahr, Nicodemus Tessin d.ä. Borgholms slottsruin ligger strax utanför staden Borgholm på Öland. Under slutet av 1100-talet byggdes en kastal, ett mäktigt torn som omgärdades av en ringmur. Redan i slutet av 1200-talet nämns slottet, som kallades för Borkholms slott och det fortsatte att heta så fram tills en bit in på 1700-talet. Det finns en mängd historiska personer som bott och ägt detta slott. Bland annat Ingeborg, dotter till till Kung Erik av Norge och Isabella av Skottland. Ingeborg var maka till Valdemar Magnusson, som var Magnus Ladulås son.

Under 1500-talet hade slottet förfallit men 1569 började Johan III rusta upp det med hjälp av Johan Baptista Paar och sedan dennes bror Dominicus Pahr. Slottet kom att bli en av de första bastionsfästningarna i Sverige. Johan III avled 1592 och då gav hertig Karl order om att arbetet på slottet skulle upphöra.

Försvarsverken förstärks

Under 1600-talet började man förstärka försvarsverken på slottet och det gjorde man fram tills att Kalmarkriget bröt ut 1611. Slottet kom att övertas av danskarna samma år men återtogs av Gustav Adolf, då bara 16 år gammal.  23 dagar efter detta kom att han bli Sveriges kung, eftersom hand far, Karl IX avled. Danskarna återvände året därpå och besköt slottet under nio dagar, innan slottet åter igen överlämnades i danskt ägo. 1613 fick svenskarna tillbaka slottet, men då var det i ett illa medfaret och plundrat skick. Man påbörjade reparationer, som höll på i ett tiotal år, för at sedan avbrytas. Arbetet med att reparera återupptogs 1651 när Karl Gustav fått slottet av drottning Kristina. När Karl Gustav blev kung, 1654, efter att Kristina abdikerade, så avbröts dock byggandet. Ett nytt krig mot Danmark bröt ut, men slottet var så pass starkt att det stod emot stormningen från danskarna. Man återupptog byggnadsarbeten under 1681 för att strax därpå lägga ner det igen.

Under 1700-talet så kom en sista gudstjänst att hållas i slottskyrkan, sedan stod slottet öde ända fram till 1803. Detta år kom det att bli en klädesfabrik och ett färgeri i en av längorna. Bakom denna fabrik stod Axel Adlersparre. Han var senare landshövding på Öland. Hans företag kom dock att vara kortvarig på slottet, eftersom det i oktober 1806 kom en gnista, som antände taket och gjorde att hela slottet brann upp.

Guidade turer

Idag anordnas det en mängd olika saker vid Borgholm slottsruin. Det är guidade turer, slottsverkstad, riddarskola och mycket mer. Dessutom brukar det under sommaren uppträda en mängd olika artister här. Det finns även möjligheter att hyra lokaler här för att anordna bröllop, fester, konferenser med mera. Borggården kan även den hyras ut för konserter och andra olika evenemang.

Under 2017 har artister som First Aid Kit, Håkan Hellström, GES och Laleh spelat här. I augusti kommer även Per Gessle att hålla en konsert här. Missa inte heller Fårets dagar, som är 29 ,30 september och 1 oktober i samband med Ölands Skördefest.