Filmturism och litteraturturism

Något som börjar bli allt mer populärt inom turistbranschen i Sverige är det som kallas för filmturism och litteraturturism. Dessa begrepp står för den turism som uppkommer när resenärer väljer sina resmål utifrån en film eller en bok. Att göra resor i böckernas eller filmernas fotspår har förvisso turister gjort under många år, men det är först nu som turistbranschen har börjat vakna upp och erbjuda olika typer av upplevelsepaket som är knutna till olika platser där populära böcker eller filmer har utspelat sig. Det räcker inte längre att få se våra hjältar och favoritserier på teve eller läsa om dem. Numera vill vi också få se och uppleva miljön där berättelserna utspelar sig på plats. En bok eller en film är något som kan lyfta fram en plats. Dessutom gör böcker och filmer att läsaren eller tittaren får en relation till en plats, en relation som kan göra att man vill uppleva platsen med egna ögon. Främst är det filmer med äventyr och romanser som inspirerar till resande. Utländska exempel är bland annat Broarna vid Madison County och självklart Sagan om ringen trilogin. Vad som gör att ett intresse för filmturism skapas varierar förstås och det finns säkert lika många skäl som det finns resenärer. Men några exempel på faktorer som kan tänkas öka intresset för att besöka en plats där en filminspelning ägt rum eller en plats som finns omnämnd i en bok är exempelvis hur stor exponering som platsen får i filmen eller boken, platsens autenticitet, attraktivitet och emotionella betydelse, filmens eller bokens popularitet, läsarsiffror respektive tittarsiffror samt möjligheten att identifiera platserna från filmen eller boken och hur tillgängliga dessa är.

Filmturism en del av en ny trend

Filmturism har funnits under många år, även om det inte tidigare har funnits ett begrepp för fenomenet. Redan Ingemar Bergmans omtalade filmer från 1950- och 1960-talen har satt sina spår på Fårö likväl som på föreställningen av den svenska synden. Wallanders Ystad, Arns Västergötland, Saltkråkans skärgård och Emil i Lönnebergas Småland, är exempel på andra platser där filmturism har betytt väldigt mycket. filmturismNu senast i raden är Stieg Larssons Millenium-böcker som också har blivit film. Men det man ska tänka på är att film och litteratur som dragplåster inom turism inte bara är en isolerad företeelse. Tvärtom såväl filmturism som litteraturturism är en del i en större tematisk trend där mat, historia, hantverk, sport och mycket annat är en direkt bidragande orsak till hur resenärerna väljer sitt resemål.

Filmturism i Sverige

Två internationella filmproduktioner som har blivit två oerhört stora filmturistiska fenomen är Lord of the Rings i Nya Zeeland och Harry Potter i Storbritannien. Besökarantalet för de platser där dessa filmer har spelats in har mångdubblats som resultat av dessa filmer. I USA firar man Twilight Day den 13 september efter karaktären Bellas födelsedag i Stephanie Meyers böcker. Här i Sverige har vi framförallt I Arns fotspår i Skara och Cineteket i Ystad som är uppbyggt kring Jan Guillous böcker om tempelriddaren Arn Magnusson respektive Henning Mankells böcker om kriminalkommissarien Kurt Wallander. Efter att böckerna om Wallander utkommit har antalet turister trefaldigats i Ystad, från 717 000 turister till över två miljoner. Den första boken om Kurt Wallander kom ut 1991 och redan året därpå dök de första turisterna upp på turistbyrån i Ystad och frågade vart Mariagatan låg någonstans. Strax var litteraturturismen ett faktum. När de nya filmerna med Krister Henriksson i huvudrollen började spelas in 2004 övergick fenomenet litteraturturism till filmturism. Numera arrangerar turistbyrån en rad aktiviteter på temat I Wallanders spår.

Vill du hellre läsa om utländska resmål rekommenderar vi detta inlägg.