Knossos

Besök kvarlämningarna efter Europas äldsta stad

Knossos är, bland många andra saker, ett av världens viktigaste arkeologiska fynd. Detta palats, med anor från bronsåldern, anses vara Europas äldsta stad – och den västerländska civilisationens vagga.hotell kreta

Knossospalatset, uppfördes under bronsåldern över en redan existerande neolitisk stad uppe på en strategiskt fördelaktig kulle. De mest omfattande utgrävningarna av Knossospalatset genomfördes under början av 1900-talet under lednig av engelsmannen Arthus Evans. Ingen hade kunnat ana, inte ens Evans själv, vilket enormt fynd han var på väg att göra, och storleken på Knossosruinerna överträffade allas förväntningar. Två av fynden var antika skrifttavlor, idag kallade Linear A och Linear B, vilka utmärkte sig enormt bredvid de bildskrifter som man också fann.

Ett politiskt och religöst centrum

Knossospalatset var utan tvekan det religiösa och politiska centrumet under den minoiska civilisationen på Kreta, men förmodligen var det mer än bara ett kungligt palats. Här fanns arbetslokaler, bostäder och förrådsutrymmen – totalt sett runt 1300 rum – samt ett stort torg, så termen palatskomplex är mer korrekt. Knossospalatset hade tre olika vattensystem – ett för tillförelse, och två för dränage. Sedan sen bronsålder, runt 1300 f. Kr har Knossos varit obebott, men ingen är helt säker på varför.

Lär dig mer i Heraklions arkeologiska museum

Kvarlämningarna av detta antika palatskomplex ligger cirka 5 km utanför Heraklion som är Kretas idag största stad och uppfördes runt 900 e. Kr, men då under namnet Chandax. I Heraklion finns ett arkeologiskt museum där de mängder av fynd av bland annat lergods, stengods och fresker som gjorts vid Knossospalatset finns på display.

Praktisk information

  • Knossospalatsets öppettider är: 08:00-18:00 alla dagar och ligger nära flera hotell på Kreta.
  • Kostnaden för ett besök på Knossospalatset är 6 €, respektive 3 €. Vill man besöka både Knossospalatset och Heraklions arkeologiska museum så kan man köpa en kombinerad biljett för 10 €, respektive 5 €.